People

Professor and Unit Head

 • Kenji Doya

Dynamical Systems Group

 • Research member
  • Sergio Verduzco Flores, Postdoctoral Scholar
 • Student
  • Florian Lalande
  • Zhiguang Mu
  • Shuhei Hara
 • Visiting Researcher
  • Junichiro Yoshimoto (NAIST)
  • Hiroaki Hamada (Araya)
  • Carlos Enrique Gutierrez (Softbank)
  • Hiromichi Tsukada (Chubu Univ.)

Systems Neurobiology Group

 •  Research member
  • Katsuhiko Miyazaki, Senior Staff Scientist
  • Kayoko Miyazaki, Senior Staff Scientist
  • Yukako Yamane, Staff Scientist
  • Yuzhe Li, Postdoctoral Scholar
  • Shiho Okitsu, Technician
 • Student
  • Sergey Zobnin
  • Masakazu Taira
  • Miles Desforges
  • Yuma Kajihara
 • Visiting Researcher
  • Tomohiko Yoshizawa (Hokkaido Univ.)
  • Kazumi Kasahara (AIST)

Adaptive Systems Group

 • Research member
  • Christopher Buckley, Technician
 • Student
  • Shoko Ota
  • Qiong Huang
  • Ho Ching Chiu
  • Kristine Faith Roque
 • Visiting Researcher
  • Farzana Rahman (Indipendent Univ. )

Research Administrators

 • Emiko Asato
 • Kikuko Matsuo
 • Misuzu Saito

Alumni

 • 2021
  • Carlos Gutierrez
 • 2020
  • Farzana Rahman
  • Tadashi Kozuno
  • Paavo Parmas
  • Hiromichi Tsukada
  • Takuma Seno
 • 2019
  • Kazumi Kasahara
  • Alessandro La Chioma
  • Zeng Jiafu
  • Hiroaki Hamada
  • Jessica Verena Schulze
  • Marie-Lou Barnaud
 • 2018
 • 2017
  • Ildefons Magrans de Abril
  • Makoto Ito
  • Kosuke Yoshida
 • 2016
  • Akihiro Funamizu
  • Wang Jiexin
  • Jun Igarashi
  • Naoto Yukinawa
  • Jan Moren
  • Yu Shimizu
 • 2015
  • Junichiro Yoshimoto
  • ​Eiji Uchibe
  • Stefan Elfwing
  • Osamu Shouno
  • Tomoki Tokuda
 • 2014
  • Ken Kinjo
 • 2013
  • Makoto Otsuka
  • Naoto Yoshida
  • Ryo Shiroishi
 • 2012
  • Hitomi Shinzato
 • 2011
  • Takehiko Yoshida
  • Viktor Zhumatiy
  • Rodorigues, Alan
  • Masato Hoshino
 • 2010
  • Takashi Nakano
  • Tomofumi Inoue
  • Shinji Kimura
  • Chikako Uehara
  • Cassagnes, Aurelien
 • 2009
  • Mikihiro Kobayashi
  • Mayumi Haga
  • Takumi Kamioka
 • 2008
  • Tetsuro Morimura
 • 2007
  • Takashi Sato
  • Izumi Nagano
  • William Alexander
  • Yasuhiro Inamine
  • Atsushi Shinkai
 • 2006
  • Thomas Strösslin